Mellervangskolen – Rotation + forlængelse

d4abb906-762e-4947-aca8-5ccdadbf9660

Sidst i september 2015 fik jeg fornøjelsen af at skulle være en del af personalegruppen på Mellervangskolen i Aalborg Ø. Med erfaring fra folkeskole fra min tid på Gl. Hasseris Skole, var dette både kendt og helt nyt. Mellervangskolen er speciel grundet  skolens nye innovations profil. Mellervangskolen havde kort forinden gennemgået lidt af en forandring da en større del af skolens personale inkl. ledelsen var blevet udskiftet. I forbindelse med denne udskiftning kom også projektet omkring innovationsprofilen. Jeg slap igennem nåleøjet og kom ind som nyt medlem på mellemtrinet.

Jeg har kun rosende ord omkring mine kollegaer og jeg vil aldrig være min tid på Mellervang foruden. Jeg trådte ind i en personalegruppe, hvor der ikke kun var luft til hinanden, men du var aldrig i tvivl om at fik hjælp hvis du havde brug for det.

Arbejdsfordeling og underviser

Jeg var ansat som underviser og påtog mig fra begyndelsen undervisning alene og som støtte hos andre. Jeg begyndte med at deltage i stort set alle kreative lektioner såsom H/D, Håndarbejde, billedkunst og idræt. Efter en omrotering i teamet, blev jeg tilbudt 3 måneders forlængelse (frem til sommeren 2016), som betød jeg skulle overtage engelsk undervisningen på 6 årgang samt kristendom i en af klasserne samt have dem til H/D. Jeg har taget mit arbejde alvorligt og fik den ultimative kompliment, da en af eleverne på 6 årgang udtalte: “nu er vi faktisk begyndt at lære noget”.

Foruden undervisning indgik jeg også et mindre samarbejde med ledelsen omkring at pitche ideer vedr. synliggørelse af innovationsprofilen på skolen såvel som via deres kommunikationsstrategi. Dette endte ud i at jeg skulle producere X antal artikler, som kunne komme i den lokale avis. Jeg nåede at udarbejde tre artikler, hvoraf to blev udgivet i den lokale avis, den sidste valgte ledelsen af gemme til senere.

To af artiklerne kan ses her:

Skolefest på Mellervangskolen 2016

Venskabsdage på Mellervangskolen

Hvad kan en akademiker i folkeskolen?

Det er et spørgsmål som jeg ofte er blevet stillet. Og ja, vi kan faktisk lidt af hvert. Overordnedet set, har jeg opdaget at en akademiker har sin relevans i folkeskoleregi grundet den nye skolereform. Skolereformen lægger op til at skolerne skal til at favne deres nærmiljø og samtidig er skolerne også opmærksomme på at det ikke er dumt at være aktiv på de sociale medier og “sælge” skolen.

Til min jobsamtale på skolen gjorde jeg også opmærksom på min akademiske profil og hvorledes denne kunne bruges ift. skolens innovationsprofil, dette ledte til at ledelsen og jeg afholdte et møde, hvor jeg fremlagde mine ideer til bl.a. visualisering af profilen i skolens indretning samt hvordan de kunne tænke deres kommunikationsstrategi.

I undervisningsdelen har vi selvfølgelig nogle begrænsninger, da en lærer jo har sin uddannelse af en grund. Den pædagogiske del og hele systemet er nyt for os, men jeg følte selv, at når jeg fik frie tøjler kunne jeg bruge min kreativitet i min undervisning samt udfordre eleverne ift. at reflektere og se nærmere på processen end på resultatet. Dette var svært for nogle elever, men det skabte interessante dialoger og resultater.

Hvad arbejdede jeg med?

Som nævnt var jeg en aktiv del af de kreative fag og opdagede hurtigt at jeg havde mange ideer til undervisning. Dette faldt mine kollegaer også hurtigt ud af og det var mig de kom til hvis de manglede en idé.  Jeg arbejdede bl.a. med:

Fotoforløb på 6 årgang
– Fokus lå på at eleverne fik muligheden for at afprøve forskellige fototeknikker og få en større forståelse omkring perspektiver.
– De arbejdede med temaer såsom: “Skæve vinkler”, “Tolkning af tema” og “Fotoserie”

Billede 04-02-2016 23.00.24Sykørekort på 4 årgang
– Fokus lå på at eleverne i de to 4 klasser skulle have deres sykørekort. Vi begyndte med at sy i hånden således eleverne fik en forståelse omkring disse teknikker og selv kunne tråde og sy et mindre produkt.
– Derefter arbejdede eleverne på at lære symaskinerne at kende, sikkerhed og specielt trådning og syteknikker. Som opgave dertil skulle de sy en madpakkepose/frugtpose.

Foruden sykørerkortet arbejdede 4 årgang med en række forskellige forløb bl.a. ‘krympeplast’, Billede 24-06-2016 08.33.48‘pompoms og knytning’, ‘sy ipadcovers/mobil covers’ samt ‘drømmefangere’.

Kristendom i 6A
– Jeg fik midt på året kristendom i 6A. Det var lidt af en udfordring da det fag er tricky, da jeg ikke personligt har det store forhold til religion. Men jeg gik til opgaven og fik skabt nogle interessante dialoger i klassen samt givet eleverne refleksionsopgaver samt samarbejdsopgaver. Jeg valgte tidligt at jeg måske ikke kunne komme med det faglige tunge, men jeg kunne arbejde med elevernes samarbejdsevner, da jeg ved af erfaring at denne arbejdsform er en de skal bruge resten af deres skolegang og specielt i udskolingen.
– Vi arbejdede bl.a. med: ´Religiøs Kunst´, ‘Etik og venskab’ samt ‘Overtro og tro’.

Temadage og tværfaglighed på mellervangskolen

Billede 08-04-2016 18.04.59Som en del af Aalborg kommunes strategier og skolens egen innovationsproces, var det altid spændende at arbejde på Mellervangskolen, da der ofte dukkede interessedage eller lignende frem i kalenderen.

Aalborg kommune kom med deres vision “Noget at have det i”, hvor de bl.a. skriver at alle skal have en ven. I denne forbindelse arbejdede Mellervang med Venskabsdage. Disse gik i sin enkelhed ud på at klasserne blev parret sammen på tværs af årgange. Dette betød bl.a. også at teamsene kunne afholde teamdage, da de andre teams på skift havde ansvaret for klasserne.

Billede 21-01-2016 11.22.44For mellemtrinet betød det bl.a. at vi fik fornøjelsen af 1 årgang for en dag. Jeg fandt dette både udfordrende og sjovt, da det var en dag hvor rammerne var mere kreative og man kunne planlægge en anderledes dag for eleverne. Fokus lå selvfølgelig på at de ældste elever skulle være sammen med de yngste og tage ansvar.

På de to venskabsdage jeg var med til lavede vi bl.a. “Superhelte Akademi m. 1.A” og “Fastelavnsmasker”. Dagene gav eleverne en mulighed for at skabe venskaber på tværs af alder og køn og det var en fornøjelse at se hvordan nogle elever virkelig tog “opgaven til sig”.

Svært at sige farvel

Billede 23-06-2016 11.51.27Det har ikke været nemt endnu en gang at skulle sige farvel og slet ikke denne gang, hvor mit arbejdsmiljø og kollegaer var af en høj kvalitet. Det er ikke alle som kan prale af at gå på arbejde og grine hver dag! Jeg ved jeg kunne have bidraget til mere og det kan være den mulighed kommer en dag, men nu er det på jagt efter nye udfordringer.

Reklamer